Hà Nội, Thứ Tư Ngày 23/09/2020
Điểm sàn xét tuyển vào trường Học viện Hải quân đã chính thức được công bố đến các thí sinh. Xem chi tiết thông tin ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành phía dưới.
1 ... 2