Thứ năm, 07/12/2023 18:09 (GMT+7)
Tạo động lực phát triển đô thị
Thời gian qua, công tác phát triển đô thị được các cấp, các ngành tỉnh Vĩnh Long quan tâm. Nhất là công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị và nâng cấp, phát triển đô thị được các địa phương thực hiện
Nội dung hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn
Các bản vẽ thể hiện các nội dung gồm: vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô khu vực điều chỉnh cục bộ; nội dung điều chỉnh cục bộ; xác định các chỉ tiêu quy hoạch đạt được sau khi điều chỉnh quy hoạch, có so sánh với các chỉ tiêu quy hoạch đã được phê duyệt