Thứ tư, 06/12/2023 22:20 (GMT+7)
Luxor - đô thị di sản của Ai Cập
Hàng ngàn năm đã trôi qua, bao nhiêu thế hệ dân cư đã sinh sống ở đây và góp phần gìn giữ đền đài lăng mộ, và như một quy luật, cuộc sống hiện tại tiếp tục ngay bên cạnh, bên trên di tích lịch sử, không loại trừ nhau mà cùng nhau tồn tại và phát triển.
Đà Lạt cần làm gì hôm nay?
Đà Lạt cần nhìn ra những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị, bản sắc của mình để khống chế và có giải pháp phát triển đúng như tiềm năng của đô thị này.
Không dễ để trở thành đô thị di sản
Thương hiệu “đô thị di sản” mang lại danh dự, uy tín và cả cơ hội phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy gần đây một số thành phố ở Việt Nam có quỹ di sản giàu có đã bày tỏ nguyện vọng được công nhận danh hiệu này.