Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 24/07/2021
Khi nói về nguồn gốc của môn cờ Tướng, người ta vẫn không khỏi tranh luận về xuất sứ, người phát minh và đâu là ông tổ thực sự của môn cờ Tướng.
1 ... 2