Thứ bảy, 16/10/2021 15:53 (GMT+7)
Vì sao đô thị...“cứ mưa là ngập”?
Người dân đô thị đều phàn nàn khi có mưa: Cứ mưa là ngập. Đầu tư nhiều tỷ đồng, hết dự án này đến dự án khác vẫn cứ ngập úng. Bàn về úng ngập ở các đô thị, chúng ta phải nhìn nhận một cách khách quan.