Thứ sáu, 03/12/2021 14:15 (GMT+7)
Dự án hết ‘treo’ lại chậm
5.291m2 đất tại phường Mai Dịch rơi vào tay một Chủ đầu tư và gây lãng phí từ năm 2007 bởi 14 năm ròng rã, không một hạng mục nào được xây dựng.