Thứ tư, 04/10/2023 01:26 (GMT+7)
Góp ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Cân nhắc bỏ quy định tại khoản 4 Điều 121
Góp ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 1303/BXD-PC gửi Bộ TNMT, trong đó, đề nghị cân nhắc quy định không cho phép điều chỉnh quy hoạch chi tiết đối với khu đất đã đấu giá quyền sử dụng đất tại khoản 4, Điều 121.
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): “Lọt” đấu thầu, nhiều dự án sử dụng đất chơi vơi
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang đưa ra lấy ý kiến vẫn duy trì một số tiêu chí được nhận định là sẽ thu hẹp đáng kể các trường hợp áp dụng đấu thầu, dẫn đến khả năng rất nhiều khu đất sẽ không biết giao qua cơ chế nào để bảo đảm minh bạch, cạnh tranh.