Thứ sáu, 24/03/2023 07:11 (GMT+7)
Tìm nước ở cao nguyên đá
Hà Giang- 8 năm với 13 lỗ khoan, mỗi lỗ mất đến 2 tháng, những cán bộ điều tra tài nguyên đã tìm ra nguồn nước sạch cho bà con vùng cao nguyên đá Mèo Vạc.