Thứ tư, 05/10/2022 16:02 (GMT+7)
Chú trọng khai thác thế mạnh tài nguyên đất đai
Trên cơ sở các quy hoạch được duyệt, nhiều công trình, dự án lớn về kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư xây dựng, tạo bước đột phá về bộ mặt đô thị văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân