Hà Nội, Thứ Hai Ngày 01/03/2021
Ông Nguyễn Văn Dần - Phó GĐ Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa, GrabTaxi không được phát triển thêm đầu xe, cụ thể là Grab Car ở Khánh Hòa vì hạ tầng giao thông Nha Trang đã quá tải, tình trạng ùn tắc giao thông.
1 ... 2