Thứ ba, 19/10/2021 00:45 (GMT+7)
Hải Phát Invest: Bao giờ cho hết tai tiếng?
Không chỉ dừng lại ở lùm xùm tại Tân Tây Đô, The Pride, nay Hải Phát lại bị khách hàng tại dự án “Nhà ở xã hội chất lượng tốt nhất” – The Vesta từ chối nhận nhà vì cho rằng căn hộ không đúng thiết kế.