Thứ hai, 28/11/2022 08:36 (GMT+7)
Còn gì?
Thuyền kia giờ nắng nẻ đầu//Lòng hồ khô cạn bởi đâu thật lòng...