Thứ hai, 20/09/2021 17:21 (GMT+7)
Đưa nước sang cứu miền Tây?
Ý tưởng chuyển nước từ miền Đông sang miền Tây để cứu ĐBSCL là thiếu thực tế, "nước xa không cứu được lửa gần". Vấn đề của ĐBSCL phải được giải quyết bằng các biện pháp tại chỗ.