Hà Nội, Thứ Tư Ngày 15/07/2020
Hội Cấp Thoát nước Việt Nam đã đưa ra một số khuyến nghị các giải pháp nhằm góp phần kiểm soát sự lây lan qua môi trường nước của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi-rút Corona gây ra.