Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 18/06/2021
Người Việt Nam chúng ta quen lối sinh hoạt đất lề quê thói , có phần lúa nước tùy tiện nên mỗi khi đi Tây phải thay đổi khá nhiều cho phù hợp với môi trường mới.