Thứ năm, 30/11/2023 04:43 (GMT+7)
Kỳ vọng hydro xanh
Bên cạnh những giải pháp về phát triển năng lượng tái tạo, hydro xanh và những dẫn xuất của hydro xanh đang được kỳ vọng là giải pháp có vị trí quan trọng trong lộ trình chuyển dịch năng lượng.