Thứ hai, 05/12/2022 08:26 (GMT+7)
Mối nguy hại từ rác thải nhựa mùa COVID-19
Trong dịch COVID-19, thiết bị bảo hộ cá nhân và khẩu trang y tế trở nên rất cần thiết với con người. Tuy nhiên chúng lại đặt ra những vấn đề về môi trường do chúng thường chỉ được sử dụng một lần.