Thứ bảy, 03/12/2022 12:04 (GMT+7)
Đổi mới khoa học công nghệ ngành nước
Nhu cầu nước sạch cho đô thị ngày càng gia tăng, đòi hỏi công tác sản xuất, kinh doanh tiêu thụ nước phải nâng cao chất lượng và hiệu quả, đảm bảo an toàn và bền vững, là yêu cầu thực tiễn và xu thế tất yếu.