Thứ tư, 17/07/2024 19:46 (GMT+7)
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
Công cuộc đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam vừa có một bước tiến mới với việc thành lập Hội đồng Quốc gia về Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Phạm Minh Chính giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng.

Thương hiệu đồng hành