Hà Nội, Thứ Ba Ngày 28/01/2020
GS.TS Đặng Huy Huỳnh - phó chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN, nhà khoa học đầu tiên của VN vừa được ASEAN vinh danh Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN - đã chia sẻ với PV