Thứ hai, 02/10/2023 14:20 (GMT+7)
Khoáng sản tạo đà cho phát triển
Lào Cai là tỉnh miền núi có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng, có giá trị cao về trữ lượng và chất lượng. Đây là tiềm năng, lợi thế tạo đà và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.