Thứ bảy, 18/09/2021 12:37 (GMT+7)
Tăng cường năng lực thanh kiểm tra khoáng sản
Tổng cục Địa chất khoáng sản đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra trong lĩnh vực khoáng sản, nhờ đó đã chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản ở các địa phương.