Thứ năm, 18/08/2022 13:47 (GMT+7)
Nông nghiệp Việt Nam hậu COVID-19
Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử trân trọng giới thiệu góc nhìn của KTS. Trần Huy Ánh, Ủy viên thường vụ BCH Hội KTS Hà Nội về nền nông nghiệp Việt Nam hậu Covid 19.