Thứ sáu, 19/07/2024 16:20 (GMT+7)
Công nghệ xử lý, tái chế chất thải rắn sinh hoạt hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh
Để đáp ứng với sự phát triển kinh tế - xã hội theo hướng “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”, đảm bảo phát triển bền vững, cần từng bước đổi mới phương cách quản lý, lựa chọn công nghệ xử lý, tái chế chất thải rắn sinh hoạt đô thị.

Thương hiệu đồng hành