Thứ tư, 24/07/2024 00:27 (GMT+7)
Các quy định mới về giấy phép lái xe bạn cần biết
Dự kiến, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (do Bộ Công an xây dựng) và Luật Đường bộ (do Bộ Giao thông Vận tải xây dựng) sẽ thay thế cho Luật Giao thông đường bộ 2008. Trong đó có một số quy định mới về cấp giấy phép lái xe.

Thương hiệu đồng hành