Thứ hai, 06/02/2023 11:07 (GMT+7)
Đà Nẵng: Thúc đẩy giảm thiểu rác thải nhựa trên biển
Trước thực trạng môi trường biển đang bị ô nhiễm, nhiều ngư dân ở Đà Nẵng tích cực chung tay giảm thiểu việc thải bỏ rác thải nhựa xuống biển, giảm thiểu sử dụng ngay từ trên bờ để hạn chế khối lượng rác thải nhựa thất thoát ra môi trường, trôi ra biển.
Ô nhiễm môi trường biển đảo đang báo động
Theo Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam các hoạt động của con người dẫn đến gia tăng chất thải, ảnh hưởng đến môi trường các khu vực ven biển, các vùng biển và hải đảo.