Thứ ba, 30/05/2023 01:05 (GMT+7)
Ngày Xuân nói chuyện…rác ở Sài Gòn!
Rác đúng là bỏ đi, nhưng bỏ đi đâu trong cái Sài Gòn chật chội này? Theo ước tính, năm 2020, SG có khoảng 9 triệu dân, mỗi người chỉ bỏ đi 1 kg rác/ngày thì mảnh đất này phải gánh khoảng 9.000 tấn rác