Thứ bảy, 20/07/2024 23:52 (GMT+7)
Hải Phòng: Chung tay vì một thành phố xanh
Ngày 5/ 6 hằng năm trở nên ý nghĩa và quan trọng đối với môi trường trên toàn thế giới bởi đây chính là “Ngày Môi trường Thế giới”. Vào ngày này, nhiều hoạt động bảo vệ môi trường cũng được đẩy mạnh thực hiện trên toàn thành phố Hải Phòng.

Thương hiệu đồng hành