Thứ năm, 23/03/2023 18:25 (GMT+7)
Nam Sơn và vấn đề xử lý rác ở Thủ đô
Theo các chuyên gia, để giải quyết triệt để vấn đề rác sinh hoạt ở Hà Nội, cần bỏ cơ chế bao cấp trong thu gom, xử lý rác, từ đó phân loại rác tại nguồn, chọn xử lý bằng công nghệ đốt thu năng lượng.