Thứ tư, 07/12/2022 20:11 (GMT+7)
Hà Tĩnh: Tìm nhà thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án nâng cấp Quốc lộ 8C
Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức đấu thầu qua mạng Gói thầu 03.TV-ĐTM Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C đoạn từ Thiên Cầm - Quốc lộ 1 và đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh.