Thứ tư, 29/09/2021 06:17 (GMT+7)
Pin Mặt Trời nổi trên nước
Singapore xây dựng một trạm năng lượng Mặt Trời ở eo biển Johor. Khu phức hợp xây dựng với 13.000 tấm pin được lắp đặt và hoàn thành vào tháng 1.