Thứ sáu, 08/12/2023 00:19 (GMT+7)
Pháp đề xuất hai dự luật mới về năng lượng
Chính phủ Pháp dự định sẽ đệ trình 2 dự luật về năng lượng từ đây đến cuối năm 2023: một về an toàn hạt nhân và còn lại nhằm giải quyết vấn đề giá điện và điều chỉnh hoạt động sản xuất năng lượng phù hợp với các cam kết về khí hậu của Pháp.
Làng nghề xanh hóa nhờ công nghệ
Ứng dụng khoa học công nghệ và sử dụng năng lượng thay thế tại các làng nghề là cách giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời, cắt giảm được chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, hoàn thiện quy trình sản xuất...đảm bảo cho làng nghề phát triển bền vững