Hà Nội, Thứ Năm Ngày 14/11/2019
Từ đầu tháng 7/2018 đến nay, hình ảnh người Hà Nội vất vả “trốn cái nắng” lên đến 45°C được lan rộng trên nhiều phương tiện truyền thông và mạng xã hội.
1 ... 2