Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 28/11/2020
Trong giai đoạn mọi thứ đều bị giãn cách, thì cũng nhiều điều được “xích lại”, được nối kết từ những gì rất đỗi thân thương, gần gũi, giản dị ở chính nơi quen thuộc nhất của mỗi người: ngôi nhà