Thứ sáu, 02/06/2023 14:33 (GMT+7)
Quy định về thang máy trong chung cư
Nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp từ 5 tầng trở lên phải có tối thiểu 1 thang máy, từ 10 tầng trở lên phải có tối thiểu 2 thang máy và đảm bảo lưu lượng người sử dụng theo tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng.
Trách nhiệm bảo trì nhà ở chung cư?
Mong luật sư giải đáp giúp tôi về trách nhiệm bảo trì nhà ở chung cư ạ. Căn hộ chung cư của tôi đang có hư hỏng nhưng giữa gia đình tôi và phía đơn vị quản lý vận hành chung cư không thống nhất được.