Thứ hai, 24/01/2022 10:50 (GMT+7)
Kỷ niệm 104 năm ngày sinh của Baba Amte
Google Doodle slideshow hôm nay tôn vinh cuộc sống và di sản của nhân viên xã hội và nhà hoạt động xã hội Ấn Độ Murlidhar Devidas Amte, được gọi một cách trìu mến là Baba Amte.