Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 04/07/2020
Từ nay đến năm 2020, TP Hồ Chí Minh phấn đấu đưa vào sử dụng gần 20.000 căn nhà ở xã hội. Để đạt mục tiêu này, thành phố đang hướng đến phương án đa dạng hóa loại hình nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu.
1 2 3 4 5 ... 6