Thứ hai, 05/06/2023 03:51 (GMT+7)
Nhật Bản công bố Sách Xanh Ngoại giao 2023
Ngày 11/4, Nhật Bản đã công bố Sách Xanh Ngoại giao năm 2023, trong đó lần đầu tiên cam kết tăng cường hợp tác với các quốc gia thuộc Nam bán cầu - một thuật ngữ chỉ chung các quốc gia đang phát triển ở các khu vực như châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.