Thứ tư, 29/06/2022 06:52 (GMT+7)
Dòng chảy thị thành
Văn hóa trọc phú đã đánh rơi hồn cốt thị thành và đang vật chất hóa chúng, đã dẫn số phận của thị thành yêu dấu cũ đến chỗ rất khó định dạng trong tương lai.