Thứ ba, 28/06/2022 22:29 (GMT+7)
Triển lãm tư liệu về nhựa
Với 24 tác phẩm, triển lãm tư liệu "Nhựa: ô nhiễm và giải pháp" phản ánh đời sống của nhựa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ trong đời sống hằng ngày cho đến khi được phát tán trong môi trường.
Xả rác có tâm
Tôi tiết kiệm được vài triệu đồng mỗi tháng nhờ tự nấu, hạn chế ăn nhanh uống vội ngoài đường...