Thứ sáu, 08/12/2023 00:37 (GMT+7)
Nỗ lực cấp nước sạch cho nông thôn ở Ninh Thuận
Hiện, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Ninh Thuận đã quản lý, vận hành 42 nhà máy nước sạch, cung cấp cho 221/222 thôn của 40 xã/344 nghìn người dân vùng nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt đạt quy chuẩn của Bộ Y tế.