Hà Nội, Thứ Ba Ngày 15/10/2019
Ai cũng biết, sử dụng và thải ra rác thải nhựa như chai, túi nilon sẽ gây hại cho môi trường. Nhưng hàng tấn nhựa vẫn "bức tử" môi trường, đưa đến cho chúng ta những nguy cơ tiềm ẩn trong tương lai.
1 ... 2