Hà Nội, Thứ Tư Ngày 15/07/2020
Dù hệ thống thu gom nước thải công nghiệp tại các nhà máy luôn hoạt động, nhưng cống thoát nước mưa nối từ khu công nghiệp Trà Đa liên tục đổ ra dòng suối nguồn nước đen ngòm, nổi bọt và có mùi hôi.
Nước thải nói chung có chứa nhiều chất ô nhiễm khác nhau, đòi hỏi phải xử lý bằng những phương pháp thích hợp khác nhau gồm: PP xử lý lý học; PP xử lý hóa học và hóa lý; Phương pháp xử lý sinh học.
1 2 3 4 5 ... 7