Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 22/11/2019
Theo kết quả quan trắc ngày 12/10 của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên - Môi trường), mức độ ô nhiễm không khí AQI tăng cao đột biến, vượt ngưỡng 300 (giới hạn nguy hại cho con người).
1 2 3 4 5 ... 16