Thứ hai, 29/11/2021 09:33 (GMT+7)
Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
Kết quả kiểm kê khí nhà kính mới nhất cho thấy, năng lượng là lĩnh vực phát thải nhiều nhất, chiếm đến 60% tổng lượng phát thải. Dự báo, đến năm 2030, tỷ lệ phát thải của năng lượng còn tăng đến 73%.