Thứ tư, 29/09/2021 05:49 (GMT+7)
Cạn kiệt nguồn nước
Trước sức ép gia tăng dân số và phát triển kinh tế, nước đang ngày càng bị khai thác và sử dụng vượt quá lượng có thể phục hồi.