Chủ nhật, 24/10/2021 03:34 (GMT+7)
Vạn Yên- Vân Đồn : Vượt khó để phát triển
Vượt qua mọi khó khăn, những năm qua, các cấp ủy đảng xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều dấu ấn trong thực hiện các nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội – An ninh – Quốc phòng.