Chủ nhật, 28/05/2023 21:10 (GMT+7)
Quảng Ninh: Phát triển lâm nghiệp bền vững
Quảng Ninh có diện tích rừng lớn, đứng thứ 18/63 tỉnh, thành trong cả nước với gần 423.000ha đất quy hoạch cho lâm nghiệp, chiếm 68,4% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh; trong đó, có hơn 370.000ha đất có rừng.
Thanh Hóa công bố hiện trạng rừng năm 2022
Số liệu hiện trạng rừng năm 2022 là cơ sở để chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và lập kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng rừng, theo dõi diễn biến rừng cho năm tiếp theo.