Thứ tư, 04/10/2023 00:59 (GMT+7)
Nghệ thuật phê bình
Hiểu một cách đơn giản, phê bình nhằm mục đích chỉ ra cái tốt, cái đẹp, đồng thời cũng chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế yếu kém cần khắc phục của một tổ chức, cá nhân hay một công việc… từ đó tìm ra hướng khắc phục, sữa chữa để ngày càng tiến bộ hơn.