Thứ hai, 04/12/2023 22:28 (GMT+7)
Linh hoạt áp dụng giá dịch vụ thu gom rác
Từ ngày 1-1-2022, Luật Bảo vệ môi trường 2020 sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó có nội dung “giá dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính dựa trên khối lượng, thể tích chất thải ra”.