Thứ tư, 05/10/2022 15:10 (GMT+7)
Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nói: “Cán bộ, đảng viên, trước hết là người lãnh đạo phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân tham nhũng, lãng phí”.